sobota, 28 stycznia 2012

b e z s i l n o ś ć . . .

.  .  .