czwartek, 18 sierpnia 2011

Especially for all of you - Webmaster Jooml@Fighter BACK!

Dobra wiadomość - powracam do tworzenia stron WWW ! Jeszcze lepsza  - zaczynam od portalu mojego rodzimego miasta ! Jeszcze lepsza ! tym czasem pracuję nad ulepszeniem dotychczasowego portalu miasta ! Tak więc - jakkolwiek lubisz miasto Ostrów Wielkopolski - ZAWSZE gdzieś tam jestem !
For my Friends from outside Polish:
Good news - I return to creating web pages! Even better - I start from my home town portal! Even better! This time I'm working on improving the current site of the city! So - whatever you like City of Ostrow Wielkopolski - ALWAYS out there I am!