wtorek, 28 września 2010

Jestem okradany na każdym kroku - podpisano Polak

Zdarza się w Europie że w pewnych regionach możesz się spotkać z kradzieżą na każdym kroku. Czytamy o tym w wielu czasopismach /nie chcę wymieniać tytułów ale to są tzw. tabloidy itd./
Zawsze to możesz zgłosić - na Policję, do Proguratury - zawsze to jest kradzież, ale Kradzież  "„Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.", ale mieszkając w Polsce i będąc Polskim obywatelem
Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
ZASADY OGÓLNE
Art. 30.
"Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych."
Jest coś jak Dobro: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobro_%28etyka%29
Jest coś jak  http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobra_publiczne
Aczkolwiek może lepiej pomyśleć za tym co to jest http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja

Afera goni afere. Komisja goni komisje. Z katastrofą daliście ciała, i się nie kryjcie.
Tusk opowiadając swoje farmazony w tej chwili na TV - nie wie o czym mówi.

To nie będzie polityczny blog.